HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Energioptag per m2
marvin
Hej alle,

Har lige fået tilbud på et jordvarmeanlæg fra Klimadan efter de to andre firmaer jeg kontaktede kunne se på google-maps at min grund var for lille til vandret jordvarme.

De kommer frem til at 300m slange er okay til at erstatte 2300m3 naturgas (men de gør også opmærksomme på at det er lige til øllet og der bliver noget tilskud fra el-patron).

Men jeg er lidt bekymret over at udregningen siger at energioptag per m2 er 58kWh. Har jeg grund til at være bekymret eller er 'den lille blå om varmepumper' for pessimistisk når den siger max 40 kWh/m2/år ?

Den varmepumpe de tilbyder hedder "Calibra Eco 8"

Jeg har tænkt mig at sige at de skal levere 330m slange hvis vi kan få plads i haven, og der kommer til at ligge en faskine over slangen i håb om at den bidrager en smule.

Er der noget I tænker jeg skal være opmærksom på inden jeg accepterer tilbudet?


PFT for input!
-Martin
 
pmp
Hej Marvin

Du giver ikke mange oplysninger, men hvis du har et meget godt gasfyr og et nyt hus med guldvarme, så holder udregningen nok ikke.
Det ser ud til der er regnet med 23.000 Kwh, ÅCOP 4 og 300 m slange fordelt på 300 m2 jord.

Hvis du trækker 58 Kwh pr. m2 jord i stedet for 40 kwh , skal du nok regne med ca. 2 grader lavere brine temperatur. Det viser en gammel rapport fra 2007 jeg liggende. Men ingen ved om det holder hos dig.

Du har nok læst om forsøget med faskine, men her skal du være opmærksom på, at man havde 3 m2 tag til 1 m slange. Du har nok ikke 900 m2 tag, så den effekt man opnåede i forsøget kan du nok ikke nå.

Det er af afgørende betydning hvordan din jord er. Har du tør sandjord går det ikke. Har du derimod grundvandet stående 75 cm nede hele vinteren så er det klart bedre.

Du kan overveje slanger i 2 lag. Det er måske ikke særligt godt beskrevet nogen steder, men der er jordvarmeejere her på heatpump.dk, der har god erfaring med det. 600 m i 2 lag vil være klart bedre end 300 m i et lag.

Den foreslåede varmepumpe kender jeg ikke. Men hvis der er brug for el-patron i større mængde tyder det på den passer bedre til slangen end til huset - ikke en optimal fremgangsmåde.

Er efterisolering mulig ?

pmp
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
skov
Pas nu på med firmaet Klimadan, de skal køres i meget "kort snor".
Ud fra din beskrivelse af tilbuddet lyder det nærmest til at Klimadan fralægger sig ethvert ansvar for anlæggets "effekt".

Sidste år, her på Sjælland, var/blev jeg involveret i et tilbud på vandret jordvarme fra Klimadan. Tilbuddet var under al kritik. Klimadan tog ikke, på nogen måde i tilbuddet, højde for at radiator systemet bl.a. var enstrenget og krævede, alt andet lige, en meget høj fremløbstemperatur.
Klimadan fremførte i tilbuddet en beregnede besparelse på ca. 15.ooo KWh/år.

Ved senere egen beregning, af varmetabet i klimaskærmen, samt varmt vandforbrug, lå varmetabet mv. på samme niveau.
Et for mig meget optimistisk tilbud med en besparelse på nærmest 100%!
 
marvin
Tak for svar!

Jorden er lerjord, men grundvandet står ikke meget højt (jeg har i hvert fald ikke store problemer med vand i kælderen).

Det kan godt passe at de har regnet med 300m2 areal, men jeg mener godt der kan findes 350m2 - men det giver stadig meget mere end 40kWh/m2.

Faskinen tager kun regnvand fra carporten, så den kommer nok ikke til at bidrage meget kan jeg forstå.

Efterisolering er allerede regnet med ind i de 2300 m3 naturgas, men i den forbindelse vil jeg også installere varmegenindvinding. Hvis jeg vælger et varmegenindvindingsanlæg med varmepumpe kan jeg se at det har en varmeeffekt på 1.5kW (eller mere afhængig af luftgennemstrømning osv). Men kan man sige noget fornuftigt om hvor meget det vil reducere varmebehovet fra jordvarmen?


Tror jeg vil høre dem hvad det skal koste at lægge slange i to lag.


-Martin
 
skov
Hej Marvin

Har du overvejet lodret jordvarme? Bemærk at husets værdi stiger med ca. prisen for en boring.
Har Klimadan ikke "luftet" den mulighed?
Har du overvejet at supplerer med Solvarme, såfremt du har plads til stor buffer beholder, samt god stor mulig tagflade?
Har du radiator eller gulvvarme?

Om du lægger 1, 2 eller 3 lag jordslange, det nedbringer, alt andet lige, ikke varmeudtrækket KWh/m2/år.
I min optik er 2-lags jordslange ren gambling.

Mine 12,5m2 solvarmepaneler supplerer med 25-30% af/til det totale varmebehov, både varme og varmt vand. Har selv lodret jordvarme.
 
skov
Hej Martin

Fandt lige et gammelt kopi fra et tidligere indlæg her på forummet:

IVT-Vejle
Lidt mere slange end muld.
Eksempel på min. længder med en 7 kW i et hus med varmetab 6,5 kW ved DUT og ren gulvvarme:
Fugtig jord - min 220meter
Alm jord - min 300 meter, 100%
Tør jord - min 390 meter, + 30 %
Lerjord - min 430 meter , + 44 %
Sand - min 690 meter, + 130 %

Så vidt jeg husker skrevet af HAMSELV, en ikke Hr. hvem som helst.

Alene det at f.eks. de 40KWh/m2/år er overskredet med 45%, i dit tilfælde i/med lerjord "skriger jo til himlen"!

Du skriver at de to andre firmaer, som du kontaktede, sagde at din grund var for lille til vandret jordvarme.
I min optik er de to firmaer, som du kontaktede, yderst seriøse i deres betragtning!
 
pmp
Hej Skov

Sjovt du mener 2 lag slanger ikke virker fordi arealet er det samme - når du selv har valgt mindre areal og større dybde.
Nu ved jeg ikke hvor mange år du har brugt det, men der har været data fremme der viser aftagende effekt over en årrække med lige netop din løsning.
Har du nogle data der underbygger din holdning, så lad os se dem.

Jeg kender ikke forholdene omkring Vejle, men hos mig virker 300 m i lerjord fint til en 7-8 kw pumpe.
Her på djævle øen vil plads til 100m ekstra slange koste flere tusinde årligt ekstra i ejendomsskat - det vil aldrig komme hjemme igen via bedre COP.

pmp
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
skov
Hej pmp med flere.

For ca. 8 år siden stod jeg i samme situation som marvin/Martin.
Med et tilgængeligt have areal på knapt 300 m2, leret/sandet ikke våd jord. VVS’er som var ivrig i at sælge nærmest hvad som helst, fremførte ”Vi lægger bare i 2 lag”. Andre VVS’er sagde pænt nej tak!
Heldigvis hoppede jeg ikke på 2 lags løsningen men valgte en vertikal boring.

Der er korrekt at temperaturen i en vertikal boring, alt andet lige, falder over tid. Der er flere faktorer som har indvirkning på temperaturfaldet, ligeledes temperaturfaldets størrelse. Det afhænger bl.a. af belastningen pr. meter slange, ligeledes er der boret i en tør eller våd undergrund. En almindelig veldimensioneret boring falder måske 2-4 grader over 30 år.

Desværre fremkommer der myter og postulater om vertikale boringer, sådan er det desværre altid, for nogle, om nye løsninger, man ikke selv har opfundet eller indført!

Tilbage til min, ikke almindelig, vertikale boring, pga. solvarmen. På snart 6. år har minimum temperatur, for Brine ind, ligget på ca. 2 grader, i korte perioder, 2-4 uger om året.
Faktum er at jeg kører lavtemperatur- og overskudsvarmen fra solpanelerne tilbage til boringen. Gennemsnittet af tilbageføringen, for de sidste 3 år, ligger på 55% af den effekt som hives op af boringen.
Faktum er at husets totale energiforbrug, på nuværende tidspunkt, er nedbragt med godt 80% i forhold til 1990.
 
Kalechen
Når "de" dækker sig ind med elpatron i tilbud... tsk tsk. Jeg har dyrekøbte erfaringer med VVS-virksomheder, der ikke står på mål for deres gøren og laden. Jeg mener, at kvaliteten af en virksomhed, kan måles på virksomhedens reklamationskompetencer!

Måske en luft/vand varmepumpe er en mulighed med de fordele/ulemper, der er. De sidste 6 måneder har jeg en gns. COP på 5,532. December var COP 4,88, hvor fremløb peakede ved 33,4 grader. Opvarmer ca. 400 m2 - mest med beton. 14 kW varmepumpe. Jeg vil mene, jeg i gns. opvarmer til ca. 20 grader rumtemperatur.

Dog skal nævnes, at COP blev forbedret med små 40%, efter VVS's aflevering, ved at fjerne 2 blandesløjfer, indregulere i lang tid og hæve cirkulation til maks - Alpha 2. Ved disse foranstaltninger kunne jeg reducere fremløbstemperatur ca. 5 grader.

Jeg skal også nævne, at der er temperaturstyret genveks overalt. i 2 bygninger med ca. 30m frem og 30m retur via fjernvarmerør.

Der er også en publikation, der hedder "Den gode varmepumpeinstallation", hvor både gode og skrækeksempler, beskrives forskellige steder i landet. Hvis jeg husker rigtigt, var de gode installationer på adresser, hvor brugeren havde sat sig ind i "systemet".
 
hamselv
Man skal være lidt varsom med at holde styr på begreber. Kan se jeg er citeret for noget hvor jeg vist har glemt lidt.

Når vi taler belastning pr meter slange er der tale om optaget effekt fra slangen. Dvs varmepumpens maximale køleydelse divideret med meter slange. Denne bør aldrig som i aldrig overstige 20W/meter! Og det endda ved muld. Ler, sand mm bør den være langt lavere. I starten med IVT brugte man 15 W/meter, og idag beregner man langt mere detaljeret. De 40 Watt der tales om er retteligt KWh altså energien der kan hentes pr m² på et år. De to tal sammenholdt med hinanden siger os at de helst begge skal være opfyldt, eller at forstås således at vi ikke bare ukritisk kan nedgrave i flere lag, hvis selve overfladen er alt for lille. Men vores oplevelse er dog at når et lag nedgraves i to meter, så er der ikke sjældent en pænt forekomst af vand og så plejer det at gå. Men vi har nu altid kompenseret ved to-lags installationer med lidt mere slange og altid skelet til både effektbelastning pr m og også energibelastning/m²/år for lige at være sikre på det gik.

Når man så ser på de lodrette, er disse for det meste velsignet med en rigtig flot vertikal væsketransport, der i sagens natur tillader nogle langt vildere optag af effekt, idet alene dybden sikrer at de når vandet. Men mindes at en af IVT kollegaerne dengang kom i grusomt uføre med noget der blev lavet for ringe ovre i vestlylland. Og den dem bundfrøs de, og måtte droppe dem. Men kender slet ikke detaljerne om den sag.

Om man kører horisontalt eller vertikalt er vel ligegyldigt. Der er fordele og ulemper ved begge, og gør man det ordentligt er det godt. Sjusker man og/eller sparer man på tingene, går det (måske) galt.

Og umiddelbart vil jeg måske lidt firkantet sige, at jeg kun kommer til at bruge 330 meter til en 8'er, hvis slangen ligger i en sø eller i mosejord. Men det er så min måde at bygge anlæg på. Vi er så sluppet heldigt fra en 9'er med for lidt slange, ved lavsimpelt at få placeret et par regnvandsfaskiner klogt. Det spillede faktisk rigtig godt.
 
Daffy
Hvis man skal have meget slange på begrænset plads kan man lave "Slinky-Loops"

https://www.youtube.com/watch?v=DX2RkuE4Vuk
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
hamselv
Tror ikke slinky loops rigtig giver noget, udover det koster slange og er dyrere at nedgrave. Det kompenserer ikke for det manglende overflade areal. Må indrømme jeg har svært ved at se ideen. To lags hvor det ene lag ligger i 2 meter giver mere mening, gva den med vandet.
 
marvin
Tak for en masse godt input.

Tror det ender med at vi accepterer tilbuddet, dog med den ændring at de leverer 350m slange og en 500l buffertank. Også fordi vi er kommet frem til at slangerne skal ligge på et areal på ca. 400m2 - så belastningen af jorden lander 'kun' omkring 42 kWh/m2.

Problemet med en grund der ikke er meget stor er bl.a. at en luft-til-vand varmepumpe ikke kan placeres langt væk fra noget, så tror vi bliver trætte af at have sådan en stående. Og lodret jordvarme kunne jeg ikke finde nogen der ville levere til en pris der ikke lignede penge ud ad vinduet.

Så valget stod mellem at beholde naturgas i ca. 8 år indtil vi får fjernvarme, eller vandret jordvarme.

Og beslutning blev mest drevet af miljø/klimaovervejelser. Om det er den 'optimale' beslutning økonomisk er ikke helt sikkert, men helt dumt er det forhåbentligt ikke. Heller ikke selv om vi kommer til at bruge mere tilskud fra varmepatron end man kunne ønske sig. Så må næste projekt være nye vinduer eller bedre isolering andre steder.
 
hamselv
Læg alt det slange du kan. Og isolerer så lige huset det du kan. Så burde du være i mål. Havde for år siden en kunde med et ret stort hus. Han havde set sig varm på en X15, men husets pilleforbrug pegede på noget større. Han konkluderede selv: Vi tager X15 og efterisolerer mere hvis der mangler varme. Ikke nogen dum tanke.
 
hamselv
Og som nævnt. Vi har et par steder haft ret stor glæde af faskiner op og ned af jordslanger. Og heller ikke entydigt - men turbocollector har heller ikke ligefrem forringet installationerne.
 
hamselv
En god bekendt, har lagt sivedræn ud ovenpå jordslangen og det ser utroligt spændende ud. Har nu kørt 3-4 år med formidable temperaturer. Et andet sted har vi en 17'er kørende der er ret skambelastet. Slanger i to lag og væsentlig for lidt overfladeareal. Den overlever så ret fornemt pga havnær placering og åbenbare vandvandringer i to meters dybde. Men som du selv skriver - minimering af varmetabet er den sikre løsning. Her i huset er vi ikke i tvivl. To skunke demonteret og efterisoleret og vindplader etableret. Energiforbruget faldt 20% og den voldsomme udpining over vinteren af jorden forsvandt. Så undgå varmetabet.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 6

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,216
Nyeste bruger: Fighteren
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2020 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

18,081,118 Unikke besøg
XHTML CSS